• Οικοσελίδα
  • Επιμόρφωση
  • Προαιρετικά Σεμινάρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Προαιρετικά Σεμινάρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Σχολική Χρονιά 2021 - 2022

ΘέμαΑρχείο
ΑΝΤΙΚ22.ΜΕΣΗ Πρόγραμμα επιμόρφωσης αντικαταστατών/αντικαταστατριών εκπαιδευτικών στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
ΠΡΟ22.ΓΨ.ΠΡΒ.009 Τα 10 Βήματα για τη διαχείριση συμπεριφοράς στη σχολική τάξη
ΠΡΟ22.ΓΔ.ΟΡΖ.001 Διαχείριση τάξης και δεξιότητες επικοινωνίας σε μια δημοκρατική τάξη
ΠΡΟ22.ΓΔ.ΣΓΚ.001 Αποτελεσματική διαχείριση και Επίλυση Συγκρούσεων
ΠΡΟ22.ΓΔ.ΟΡΖ.010 Οι εκπαιδευτικές αλλαγές και η διαχείρισή τους στις σχολικές μονάδες
ΠΡΟ22.ΓΚ.ΟΡΖ.006 Τα παιδιά που μένουν πίσω: καταπολεμώντας τις ανισότητες, τις διακρίσεις και τον ρατσισμό που βασίζεται στο κοινωνικό φύλο, την ταυτότητα φύλου και τον σεξουαλικό προσανατολισμό
ΠΡΟ22.ΓΚ.ΣΞΛ.002 Ο Σεξισμός και η έμφυλη βία στο σχολικό περιβάλλον: ορατές και αόρατες διαστάσεις
ΠΡΟ22.ΓΠ.ΟΡΖ.001Α Aνάπτυξη δεξιοτήτων διδασκαλίας και αξιολόγησης της κριτικής και δημιουργικής σκέψης στο πλαίσιο της μαθησιακής διαδικασίας
ΠΡΟ22.ΓΠ.ΔΙΔ.001 Αποτελεσματική διδασκαλία και αξιολόγηση εκπαιδευτικού
ΠΡΟ22.ΓΚ.ΣΞΛ.001 Ταυτότητες φύλου, σεξουαλικότητα και ο ρόλος της εκπαίδευσης
ΠΡΟ22.ΓΨ.ΟΡΖ.005 Μαθητής/Μαθήτρια με ΔΕΠ-Υ στην τάξη μου: Πρόβλημα ή πρόκληση;

Σχολική Χρονιά 2018 - 2019

ΘέμαΑρχείο
ΜΕ07.007 Περιεκτική Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας στο Γυμνάσιο και Λύκειο, 2018 - 2019
ΜΕ07.002 Υφασματολογία, Λαϊκή Τέχνη και Παράδοση στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας, 2018 -2019
ΜΕ07.002 Υφασματολογία, Λαϊκή Τέχνη και Παράδοση στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας, 2018 -2019
Φωτογραφικό υλικό που αφορά στις Τεχνικές Διακόσμησης Υφασμάτων

Σχολική Χρονιά 2017 - 2018

ΘέμαΑρχείο
ΜΕ07.012 Η διδασκαλία του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας στη Β' Λυκείου με βάση τους δείκτες επιτυχίας και δείκτες επάρκειας
Συνάντηση Β' Λυκείου

Σχολική Χρονιά 2016 - 2017

ΘέμαΑρχείο
ΜΕ07.009 Η διδασκαλία ενοτήτων του Αναλυτικού Προγράμματος Αγωγής Υγείας 2016

Σχολική Χρονιά 2015 - 2016

ΘέμαΑρχείο
ΜΕ07.010 Η διδασκαλία της Ενότητας 3 του Προγράμματος Σπουδών Αγωγής Υγείας στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο
Συνάντηση 1 - Ενότητα 3

Σχολική Χρονιά 2014 - 2015

ΘέμαΑρχείο
ΜΕ07.009 Η διδασκαλία ενοτήτων του Αναλυτικού Προγράμματος Οικιακής Οικονομίας - Αγωγής Υγείας, Πάφος
Η διδασκαλία ενοτήτων του Αναλυτικού Προγράμματος Οικιακής Οικονομίας
Συνάντηση - Πάφος

Σχολική Χρονιά 2013 - 2014

ΘέμαΑρχείο
ΜΕ07.009 - Η διδασκαλία ενοτήτων του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας - Αγωγής Υγείας, 2013-2014, Λευκωσία
Η διδασκαλία ενοτήτων του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας - Αγωγής Υγείας
Αφίσα
Παρουσίαση