Δράσεις

Το μάθημα της Αγωγής Υγείας (Οικιακής Οικονομίας) προτρέπει την ενεργό εμπλοκή των μαθητών/τριών στη μαθησιακή διαδικασία με ένα μοναδικό τρόπο. Οι μαθητές/μαθήτριες όχι μόνο μαθαίνουν, αλλά εφαρμόζουν, δρουν και δημιουργούν. Μερικές από τις δράσεις τους φιλοξενούνται στον χώρο αυτό. Απολαύστε τες.